Přejít k hlavnímu obsahu

TAKE THIS

Systém TAKE THIS zajišťuje cyklickou výměnu baterií. Aplikace označí nabíječ s nejvhodnější nabitou baterií připravenou k provozu. Tento způsob výměn vybitých baterií za nabité zajišťuje rovnoměrnou rotaci baterií ve flotile manipulační techniky.

Popis produktu

Používání systému TAKE THIS přináší výhody v podobě optimalizace provozních nákladů na provoz manipulační techniky. Rovnoměrná rotace baterií maximalizuje jejich životnost. Systém označuje baterii, která je nabitá a její teplota je na úrovni, která umožňuje okamžité použití. 

KLÍČOVÉ VLASTNOSTI:

  • Systém TAKE THIS určuje nejvhodnější baterii připravenou k použití.
  • Jasně a přehledně označí správné nabíjecí místo s nabitou baterií. 
  • Zajistí rovnoměrné využívání baterií a tím optimalizuje jejich provoz.

Celý systém TAKE THIS pro výběr nabité baterie je tvořen nabíječi typu FLEXIS a zařízením TAKE THIS s chytrou aplikací, která monitoruje stavy jednotlivých nabíječů a řídí světelnou signalizaci. Nabíječe a zařízení TAKE THIS jsou propojeny síťovým kabelem do sítě.

Nejdéle nabitá baterie je obsluze signalizována zelenou LED kontrolkou na skříni nabíječe a číslem nabíjecího místa na displeji řídicího systému. Po odpojení signalizované baterie je k odebrání nabídnuta další baterie s nejdelším časem od konce nabíjení. Při nesprávném odebrání baterie, mimo pořadí, systém aktivuje varovný akustický signál.